Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
In bijlage een samenvatting van de geldende corona-maatregelen in enkele clubs in onze regio Limburg-Kempen waar wij op verplaatsing spelen.
Sommige zijn heel summier en volgen de regels van de VTTL.
Andere hebben een deel eigen maatregelen mede opgelegd door hun gemeente of beheerder van de sporthal of lokaal.
Wanneer je een uitmatch hebt, kun je hier al eens uw licht opsteken.
 
Let wel: deze maatregelen kunnen altijd nog worden aangepast aan de situatie in tijd en plaats! 
 
grtjs,
Ludo