Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
De inschrijvingsformulieren voor het VOLGENDE SEIZOEN heeft onze secretaris, Jimmy, verstuurd en we verwachten dat onze leden nu eens niet zullen wachten tot het laatste nippertje om te laten weten dat ze hun geliefkoosde sport/hobby verder willen uitoefenen in de schoot van onze club.  Hoe vroeger we weten op hoeveel competitiespelers we kunnen rekenen, hoe beter we ons kunnen voorbereiden op toekomstgerichte zaken, zoals het aantal ploegen dat we gaan inschrijven.
Wie van plan is zich voor volgend seizoen niet of misschien later in te schrijven, laat dit aub ook weten aan Jimmy.
-Ons clubfeest dat voorzien was op 16 mei, zal niet kunnen plaatsvinden. Maar uitstel is geen afstel en we zoeken naar een alternatieve datum ergens na de zomer wellicht.

-De algemene ledenvergadering (normaal eind mei) kan ook niet gebeuren op dezelfde manier als anders. Info volgt.

grtjs,

Ludo